• Call : Parkway: (65) 6344-4420 | Tanglin: (65) 6736-4735 |

Congratulations!

ABRSM High Scorers

2017

              

2016

ABRSM Practical July & September 2016ABRSM Theory October 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRSM Practical March 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

2015 ABRSM RESULTS2015 ABRSM THEORY HIGH SCORERSABRSM Practical March 2015

 

 

 

2014

HIGH SCORER FOR JULY & AUGUST 2014March-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRSM Theory March 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

    

     

 

 

2012